C & SeriPort & OpenGL & Küp döndürmek

C & SeriPort & OpenGL & Küp döndürmek

İlk denemem olduğu için harika değil ama yapmak istediğim tam da buydu.

openglSerialport

 

 

#include <string.h>
#include <stdlib.h>
#include "stdio.h"
#include "windows.h"
#include "GL/glut.h"

GLfloat rtri;
GLfloat rquad;

//yeni denemeler
GLfloat x_derece=45.0;
GLfloat y_derece=0;
GLfloat z_derece=0;

GLfloat x_durum,y_durum,z_durum;//seriport için:
DCB dcb;
HANDLE hCom;
COMMTIMEOUTS CommTimeOuts;
DWORD nWrite;
DWORD nRead;

char SeriPortInit(void){
  // Port açma
  hCom = CreateFile((LPCTSTR)"\\\\.\\COM1", GENERIC_READ|GENERIC_WRITE, 
            0, NULL, OPEN_EXISTING, FILE_ATTRIBUTE_NORMAL, NULL);

  // Açıldımı ?
  if (hCom == INVALID_HANDLE_VALUE)
    return 0;
  
  // Giriş çıkış buffer ayarla
  SetupComm(hCom, 4096, 4096);

  
  // mevcut ayarları oku
  GetCommState(hCom, &dcb);
  
  dcb.BaudRate = 19200;        /* Baudrate at which running    */
  dcb.fBinary = TRUE;         /* Binary Mode (skip EOF check)  */
  dcb.fParity = FALSE;				/* Enable parity checking     */
  dcb.fOutxCtsFlow = FALSE;      /* CTS handshaking on output    */
  dcb.fOutxDsrFlow = FALSE;      /* DSR handshaking on output    */
  dcb.fDtrControl = DTR_CONTROL_ENABLE; /* DTR Flow control        */
  dcb.fDsrSensitivity = FALSE;    /* DSR Sensitivity       */
  dcb.fTXContinueOnXoff = FALSE;   /* Continue TX when Xoff sent */
  dcb.fOutX = FALSE;         /* Enable output X-ON/X-OFF    */
  dcb.fInX = FALSE;          /* Enable input X-ON/X-OFF     */
  dcb.fErrorChar = FALSE;       /* Enable Err Replacement     */
  dcb.fNull = FALSE;         /* Enable Null stripping      */
  dcb.fRtsControl = RTS_CONTROL_ENABLE; /* Rts Flow control        */
  dcb.fAbortOnError = FALSE;     /* Abort all reads and writes on Error */
  dcb.ByteSize = 8;          /* Number of bits/byte, 4-8    */
  dcb.Parity = 0;           /* 0-4=None,Odd,Even,Mark,Space  */
  dcb.StopBits = ONESTOPBIT;     /* 0,1,2 = 1, 1.5, 2        */

  // ayar yap
  SetCommState(hCom, &dcb);

  // Timeout ayarla (2s)
  CommTimeOuts.ReadIntervalTimeout = 0;
  CommTimeOuts.ReadTotalTimeoutMultiplier = 0;
  CommTimeOuts.ReadTotalTimeoutConstant = 100;
  CommTimeOuts.WriteTotalTimeoutMultiplier = 0;
  CommTimeOuts.WriteTotalTimeoutConstant = 2000;
  
  // ayarları yaz
  SetCommTimeouts(hCom, &CommTimeOuts);
 
  // DTR RTS aktif yap
  EscapeCommFunction(hCom, SETDTR);
  EscapeCommFunction(hCom, SETRTS);


  // buffer leri önceden boşalt
  PurgeComm(hCom, PURGE_TXABORT | PURGE_RXABORT | PURGE_TXCLEAR | PURGE_RXCLEAR);
}
void ayarlar(void)
{
	glClearColor(0.0,0.0,0.0,0.0);
	glMatrixMode(GL_PROJECTION);
	glOrtho(-7.0, 7.0, -2.0, 2.0, -5.0, 5.0);
	
	rtri = 0.0f;
}

katardanFloata(char * katar){
	int i=0;
	//strlen(katar)
	int numaraTut=0,numaraTut2=0,numaraTut3=0;
	int virgulTut=0,virgulTut2=0,virgulTut3=0;
	
	for(i=0;i<strlen(katar);i++){
		if(katar[i]=='='){
			numaraTut=i+1;
			break;
		}
	}
	
	for(i=numaraTut;i<strlen(katar);i++){
		if(katar[i]=='='){
			numaraTut2=i+1;
			break;
		}
	}	
	
	for(i=numaraTut2;i<strlen(katar);i++){
		if(katar[i]=='='){
			numaraTut3=i+1;
			break;
		}
	}		
	//x=45,y=0,z=0\r 2,4,7,8,11,12
	//virgüller
	
	for(i=numaraTut;i<strlen(katar);i++){
		if(katar[i]==','){
			virgulTut=i;
			break;
		}
	}
	for(i=numaraTut2;i<strlen(katar);i++){
		if(katar[i]==','){
			virgulTut2=i;
			break;
		}
	}
	for(i=numaraTut3;i<strlen(katar);i++){
		if(katar[i]=='\r'){
			virgulTut3=i;
			break;
		}
	}	
	
	
	//çevirme işi
	if(virgulTut-numaraTut==1){
		x_derece=(katar[numaraTut]-'0');
	}else if(virgulTut-numaraTut==2){
		x_derece=10*(katar[numaraTut]-'0');
		x_derece+=(katar[numaraTut+1]-'0');
	}else if(virgulTut-numaraTut==3){
		x_derece=100*(katar[numaraTut]-'0');
		x_derece+=10*(katar[numaraTut+1]-'0');
		x_derece+=(katar[numaraTut+2]-'0');
	}else{
	}
	
	if(virgulTut2-numaraTut2==1){
		y_derece=(katar[numaraTut2]-'0');
	}else if(virgulTut2-numaraTut2==2){
		y_derece=10*(katar[numaraTut2]-'0');
		y_derece+=(katar[numaraTut2+1]-'0');
	}else if(virgulTut2-numaraTut2==3){
		y_derece=100*(katar[numaraTut2]-'0');
		y_derece+=10*(katar[numaraTut2+1]-'0');
		y_derece+=(katar[numaraTut2+2]-'0');
	}else{
	}
	
	if(virgulTut3-numaraTut3==1){
		z_derece=(katar[numaraTut3]-'0');
	}else if(virgulTut3-numaraTut3==2){
		z_derece=10*(katar[numaraTut3]-'0');
		z_derece+=(katar[numaraTut3+1]-'0');
	}else if(virgulTut3-numaraTut3==3){
		z_derece=100*(katar[numaraTut3]-'0');
		z_derece+=10*(katar[numaraTut3+1]-'0');
		z_derece+=(katar[numaraTut3+2]-'0');
	}else{
	}		
	 
	
	//printf("%f , %f , %f \r\n",x_derece,y_derece,z_derece);
	
	

}

void idle()
{
		

	float bilgi;
	//char * gelenVeri="x=45,y=0,z=0\r"; //x:dikey, y: kumpas, z: yatay
	
	char * gelenVeri[20];

	//x_durum=1.0; y_durum=1.0; z_durum=0.0; //bu kısım birşey değiştirmiyor, aşağıda "gosterim" fonksiyonunda ayarlanıyor çünkü
	
	//rtri +=0.01f;
	//rquad+=0.15f; //bunun ne işe yaradığını daha çözemedim
 

 
	memset(&gelenVeri[0], 0, sizeof(gelenVeri));
  ReadFile(hCom, gelenVeri, sizeof(gelenVeri), &nRead, NULL);
  if(gelenVeri[0]!=0)katardanFloata(gelenVeri); //gelen veri boş değilse işle
  

	glutPostRedisplay();	  	
}


void keyboardCB(unsigned char key, int x, int y)
{
	rtri +=0.5f;
	
  switch(key)
  {
	  case 27: // ESCAPE
	    //clearSharedMem();
	    exit(0);
	    break;

	  case 'w': 
	  	x_derece-=1.0;
	  	x_durum=1.0; y_durum=0.0; z_durum=0.0;
	    break;
	    
	  case 'a': 
	    z_derece+=1.0; 
	    x_durum=0.0; y_durum=0.0; z_durum=0.1;
	    break;
			
	  case 's': 
	  	x_derece+=1.0;
	  	x_durum=0.1; y_durum=0.0; z_durum=0.0;
	    break;
			
	  case 'd': 
	    z_derece-=1.0;
	    x_durum=0.0; y_durum=0.0; z_durum=0.1;
	    break;		
			
		//kumpas:
		case 'z': 
	    y_derece-=1.0;
	    x_durum=0.0; y_durum=0.1; z_durum=0.0;
	    break;	
			
		case 'x': 
	    y_derece+=1.0;
	    x_durum=0.0; y_durum=0.1; z_durum=0.0;
	    break;									    

		//sıfırla
		case 'o': 
			x_durum=0.1;
			y_durum=0.1;
			z_durum=0.1;
			
	    x_derece=45.0;
	    y_derece=0.0;
	    z_derece=0.0;
	    break;		
		
	    
  default:
  	//x_aci=-0.00f; y_aci=-0.00f; z_aci=-0.00f;  
    ;
  }
  
  //işi sağlama alalım diye yazdık şart değil:
  if(x_derece==360.0 || x_derece==-360.0)x_derece=0.0;
  if(y_derece==360.0 || y_derece==-360.0)x_derece=0.0;
  if(y_derece==360.0 || z_derece==-360.0)x_derece=0.0;
  
  glutPostRedisplay();

}

void gosterim(void)
{
	glEnable(GL_DEPTH_TEST);
	glColor3f(1.0, 0.0, 0.0);
	glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT | GL_DEPTH_BUFFER_BIT);
	glMatrixMode(GL_MODELVIEW);
	glLoadIdentity();
	

	
	//nesneyi taşımak: Nesneyi taşımak: glTranslate{fd}( x, y, z )
	//bilgi: http://ozlemerden.wordpress.com/category/opengl/
	//Nesneyi bir eksen etrafında döndürmek: glRotate{fd}( açı, x, y, z )

	glPopMatrix();
	//glTranslatef(4.0f,0.0f,0.0f); 
	glPushMatrix();
	
	
	
	//glRotatef(rtri,x_aci,y_aci,z_aci); //açı dediği aslında ne kadar çok döneceğini ayarlıyor
	
	//if(x_durum==1)glRotatef(rtri,0.1f,0.0f,0.0f);
	//if(y_durum==1)glRotatef(rtri,0.0f,0.1f,0.0f);
	//if(z_durum==1)glRotatef(rtri,0.0f,0.0f,0.1f);
	
	
	glRotatef(x_derece,0.1f,0.0f,0.0f);
	glRotatef(y_derece,0.0f,0.1f,0.0f);
	glRotatef(z_derece,0.0f,0.0f,0.1f);
	
	
	glBegin(GL_QUADS);
	glColor3f(0.0f,1.0f,0.0f);
	glVertex3f( 1.0f, 1.0f,-1.0f);
	glVertex3f(-1.0f, 1.0f,-1.0f);
	glVertex3f(-1.0f, 1.0f, 1.0f);
	glVertex3f( 1.0f, 1.0f, 1.0f);
	glColor3f(1.0f,0.5f,0.0f);
	glVertex3f( 1.0f,-1.0f, 1.0f);
	glVertex3f(-1.0f,-1.0f, 1.0f);
	glVertex3f(-1.0f,-1.0f,-1.0f);
	glVertex3f( 1.0f,-1.0f,-1.0f);
	glColor3f(1.0f,0.0f,0.0f);
	glVertex3f( 1.0f, 1.0f, 1.0f);
	glVertex3f(-1.0f, 1.0f, 1.0f);
	glVertex3f(-1.0f,-1.0f, 1.0f);
	glVertex3f( 1.0f,-1.0f, 1.0f);
	glColor3f(1.0f,1.0f,0.0f);
	glVertex3f( 1.0f,-1.0f,-1.0f);
	glVertex3f(-1.0f,-1.0f,-1.0f);
	glVertex3f(-1.0f, 1.0f,-1.0f);
	glVertex3f( 1.0f, 1.0f,-1.0f);
	glColor3f(0.0f,0.0f,1.0f);
	glVertex3f(-1.0f, 1.0f, 1.0f);
	glVertex3f(-1.0f, 1.0f,-1.0f);
	glVertex3f(-1.0f,-1.0f,-1.0f);
	glVertex3f(-1.0f,-1.0f, 1.0f);
	glColor3f(1.0f,0.0f,1.0f);
	glVertex3f( 1.0f, 1.0f,-1.0f);
	glVertex3f( 1.0f, 1.0f, 1.0f);
	glVertex3f( 1.0f,-1.0f, 1.0f);
	glVertex3f( 1.0f,-1.0f,-1.0f);
	glEnd();
	glPopMatrix();
	glutSwapBuffers();
	
	
}
int main(int argc,char ** argv)
{
	int i;

  
  
	for(i=0;i<argc;i++)	printf("%d , %s \r\n",i,argv[i]);

	SeriPortInit();
  
  // seri porta bilgi gönder
  WriteFile(hCom, "Merhaba\r\n", (DWORD) strlen("Merhaba\r\n"), &nWrite, NULL);
  
  
  /*
  // port kapat
  CloseHandle(hCom);
  */
  
  
  
	glutInit(&argc,argv);
	glutInitDisplayMode(GLUT_DEPTH | GLUT_DOUBLE | GLUT_RGBA);
	glutInitWindowPosition(0,0);
	glutInitWindowSize(900,400);
	glutCreateWindow("pencere");
	ayarlar();
	glutDisplayFunc(gosterim);
	
	glutKeyboardFunc(keyboardCB); //klavye fonksiyonum
	
	glutIdleFunc(idle); //arka plan değer değiştirmek için genel fonksiyon
	glutMainLoop();
	
	  

  return 0;
}

 

 

projeyi githubdan daha detaylı inceleyebilir ve indirebilirsiniz: https://github.com/gokhanBeken/c_opengl_serialport

yararlanılan kaynaklar:

http://ceng.ktu.edu.tr/labs/opengl_2011.pdf

http://www.picproje.org/index.php/topic,14747.msg96607.html#msg96607

One thought on “C & SeriPort & OpenGL & Küp döndürmek

 1. Zamanında MCU lar ile PC ve 3D yi birleştirmeyi planlamıştım,ama sadece fikir olarak kalmak zorunda kalmıştı ingilizce olmayınca dolayısıyla kendimi geliştirecek şeylere ulaşamamıştım ,şimdi benzer şekliyle yapılmışını görünce gerçekten sevindim.

Bir Cevap Yazın