Dosyadaki Hex veriyi C dili için Array yapmak

Dosyadaki Hex veriyi C dili için Array yapmak

Bu program ile ses, resim veya başka türden dosyalarınızda bulunan verilerin, bir kısmını veya tamamını, 8 bit, 16bit veya 32 bit formatlarında, little endian veya big endian seçenekleri ile C diline uygun bir şekilde array değişkene çevirebilirsiniz.
Bu programı kendi ihtiyacım için yazdım, bana çok faydası oluyor, bunu yazmadan önce hex editörü ile dosyayı açıp, istediğim yerleri kopyalayıp, notepad++ programına yapıştırıp boşlukları “0x,” ile replace ediyordum ama notepad++ büyük dosyalarda bu işi düzgün yapamıyordu kaymalar oluyordu.

 

Projeyi github hesabımdan indirmek için bu linki kullanabilirsiniz: https://github.com/gokhanBeken/BinaryFileToTextArray

Kodlar burda:

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>

unsigned long long GetFileSize(FILE *dosya);

FILE *input;
FILE *output;

int main(int argc, char *argv[]) {
	char dosyaAdi[100]="\0";
	
	printf("Dosya adi..: "); 	
	scanf("%s",&dosyaAdi);
	
	input=fopen(dosyaAdi, "rb+");
	if(NULL == input)
  {
    printf("%s bulunamadi!!!\r\n",dosyaAdi);
    return 1;
  }
  
  unsigned long long dosyaBoyutu=GetFileSize(input);
	printf("Dosya boyutu: %lu byte \r\n\r\n",dosyaBoyutu);
	
	
	unsigned long long baslangic_adresi=0;
	printf("Baslangic adresi..: ");
	scanf("%lu",&baslangic_adresi);
	printf("\r\n");
	
	unsigned long long kacByte=0;
	printf("Kac Byte[0=EndOfLine]..: ");
	scanf("%lu",&kacByte);
	printf("\r\n");
	if(kacByte==0){
		kacByte=dosyaBoyutu-baslangic_adresi;
	}
	
	
	unsigned int kacKarakterSonraEnterGelsin=0;
	printf("Kac eleman sonra satirbasi yapilsin[0=yapilmasin]..: ");
	scanf("%int",&kacKarakterSonraEnterGelsin);
	printf("\r\n");
	
	unsigned int byteSize=0; //bu char olursa , kacKarakterSonraEnterGelsin değişkenini 0 yapıyor nedense
	printf("[1=8bit,2=16bit,4=32bit]..: ");
	scanf("%d",&byteSize);
	printf("\r\n");
	
	
	unsigned int endian=0;
	if(byteSize>1){
		printf("[0=BigEndian,1=LittleEndian]..: ");
		scanf("%int",&endian);
		printf("\r\n");
	}


	char outputFileName[100]="\0";
	sprintf(outputFileName,"%s_array.txt",dosyaAdi);
	output=fopen(outputFileName, "w+");
	if(NULL == output)
  {
    printf("%s olusturulamadi!!!\r\n",outputFileName);
    return 1;
  }	
	
	
	
	if(byteSize==1)	fprintf(output,"unsigned char buffer[%d]={\r\n",kacByte);
	else if(byteSize==2) fprintf(output,"unsigned short buffer[%d]={\r\n",kacByte/2);
	else if(byteSize==4) fprintf(output,"unsigned int buffer[%d]={\r\n",kacByte/4);
	else {
		printf("Bytesize Error! \r\n");
		goto SON;
	}
	
			
	fseek(input,baslangic_adresi, SEEK_SET);
	
	unsigned long long i=0,e=0;
	while(i<kacByte){
		unsigned char oku1[1]={0};
		unsigned short oku_2[1]={0};
		unsigned int oku_4[1]={0};
		
		
		fseek(input, i+baslangic_adresi, SEEK_SET); //bunu koymayince yanlis veri okuyor
			
		//fread(oku,byteSize,byteSize,input); //fread(oku,sizeof(char),byteSize,input);
		if(byteSize==1)	fread(oku1,sizeof(char),1,input);
		if(byteSize==2) fread(oku_2,sizeof(short),1,input);
		if(byteSize==4) fread(oku_4,sizeof(int),1,input);
	
		
			
		if(endian==0){
			unsigned char a,b,c,d;
	

			a=(oku_2[0])&0x00FF;
			b=(oku_2[0]&0xFF00)>>8;
			
			oku_2[0]=(a<<8)|b;
			
			a=oku_4[0]&0x000000FF;
			b=(oku_4[0]&0x0000FF00)>>8;
			c=(oku_4[0]&0x00FF0000)>>16;
			d=(oku_4[0]&0xFF000000)>>24;
			
			
			
			oku_4[0]=(a<<24) | (b<<16) | (c<<8) | d;	
			
		}
	
	
		if(byteSize==1)	fprintf(output,"0x%02X",oku1[0]);
		if(byteSize==2) fprintf(output,"0x%04X",oku_2[0]);
		if(byteSize==4) fprintf(output,"0x%08X",oku_4[0]);
	
		if(i<kacByte-1)fprintf(output,",");
		
		e++;

		if(kacKarakterSonraEnterGelsin!=0 && e>=kacKarakterSonraEnterGelsin){ 
			e=0;
			fprintf(output,"\n");
		}
		
		i+=byteSize;
	}
	
	fprintf(output,"\n};\n");
	
	
	printf("islem tamamlanmistir\r\n");


	
	SON:
	
	fclose(input);
	fclose(output);


	while(!getch());
			
 	return 0;
}

unsigned long long GetFileSize(FILE *dosya){
	unsigned long long dosyaBoyutu=0, kaldigiYer=0;
	kaldigiYer=ftell(dosya);
	fseek(dosya, 0L, SEEK_END);
	dosyaBoyutu=ftell(dosya);
	fseek(dosya,kaldigiYer, SEEK_SET);
	return dosyaBoyutu;
}

Programa girilen örnek veriler:

file_to_array_program

Programın ürettiği dosyadan bir görüntü:

file_to_array

 

Not: İnsanların soldan sağa veya sağdan sola alfabelere sahip olmaları gibi işlemcilerde byte’ları saklarken önemli byte’ın solda veya sağda olmasına göre sınıflandırılır. Buna endianness da denir.

Arap rakamlarında olduğu gibi(İngilizce veya Türkçede kullandığımız rakamlar) önemli byte’ın solda olduğu sıralamaya big-endian denir. Önemli byte’ınen sağda olduğu sıralamaise Little Endianolarak adlandırılır. Bütün işlemciler kendi sıralamasını seçmiştir. i386 ve klonu olan işlemciler little endian’dır. SunSparc, Motorola 68K ve PowerPC big endian kullanır. Java Sanal İşlemcisi(JavaVM) de big endian kullanır.

 

MGB

2 thoughts on “Dosyadaki Hex veriyi C dili için Array yapmak

 1. İyi günler elimde bir proje var jal ile yazılmış xc8 e nasıl cevirebilirim yardımcı olur musunuz? Kısa bir program.

 2. Jal bilmiyorum yardımcı olamayacağım, bu tür dillerde hazır fonksiyonlar kullanılıyor bu yüzden başka platformlara taşıyamıyorsunuz, xc8’de böyle saçma sapan fonksiyonlar olmadığı için taşınabilir kod üretebiliyorsunuz.
  Yapacağınız iş, xc8 için kodu baştan yazmak olacak.

Bir Cevap Yazın