Osmanlı sigorta şirketi

İngiliz büyükelçisi,eski Osmanlı evlerinin
dış duvarlarına asılan ”Ya Hafız(muhafaza eden Allah)levhalarını
görünce dayanamamış ve Keçecizade Fuad Paşa’ya bunların ne olduğunu sormuş.
Fuad paşa,ingiliz’in anlayacağı dille cevap vermş:
” O gördükleriniz Osmanlı sigorta şirketinin levhalarıdır.”

Bir Cevap Yazın