PHP cambazlıkları-2

Echo kullanmak yerine daha etkili bir yöntem:

<?php
if ($ifade) {
  ?>
  <strong>Bu önerme doğrudur.</strong>
  <?php
} else {
  ?>
  <strong>Bu önerme yanlıştır.</strong>
  <?php
}
?>

PHP Açılış ve Kapanış Etiketleri:

1. <?php echo 'XHTML ya da XML belgeleri sunacaksanız, böyle yapın'; ?>

2. <script language="php">
    echo 'bazı düzenleyiciler (FrontPage gibi) işlem
       yönergelerini sevmezler';
  </script>

3. <? echo 'Bu en basit, SGML işlem yönergesidir'; ?>
  <?= ifade ?> Bu "<? echo ifade ?>" için bir kısayoldur.

4. <% echo 'İsterseniz ASP tarzı etiketler kullanabilirsiniz'; %>
  <%= $degisken; # Bu "<% echo . . ." %> için bir kısayoldur.

 

Ayrıntılar: http://www.php.net/manual/tr/language.basic-syntax.phpmode.php

 

JSON ve PHP yi konuşturmak:

<?php

function jsonVeriGonder() {
  $array = array(
    "kadi" => "Gokhan BEKEN",
    "sifre" => "123456"
  );
  $json = json_encode($array);

  return $json;
}
?>

<html>
  <body>
  <script type="text/javascript" language="javascript">

    var json1 = '{"kadi":"Mustafa Gokhan","sifre":"123456"}',
        obj1 = JSON.parse(json1);

    var json2 = '<?php echo jsonVeriGonder(); ?>',
        obj2 = JSON.parse(json2);

    alert(obj1.kadi);
    alert(obj1.sifre);

    alert(obj2.kadi);
    alert(obj2.sifre);
  </script>
</body>
</html>

Daha fazla ayrıntı: http://stackoverflow.com/questions/4935632/how-to-parse-json-in-javascript

 

<?php
 $array = array(
 "kadi" => "Gokhan BEKEN",
 "sifre" => "123456"
 );
 $json = json_encode($array);

 echo $json;

 $json = '{"kadi" : "Gokhan BEKEN", "sifre" : "123456"}';
 var_dump( json_decode($json) );

 $json = '{"kadi" : "Gokhan BEKEN", "sifre" : "123456"}';
 //$data = json_decode($json)
 $data = json_decode($json, true);//true yazarsak dizi olarak döner, yazmazsak nesne olarak döner
 echo $data['kadi']; // Gokhan BEKEN
 echo $data['sifre']; // 123456

?>

 

/* kaynak:http://www.erbilen.net/483-php-ve-json.html

Bir Cevap Yazın