Ülkenin toprak satışı

ülkenin toprak satışı

http://www.eksisozluk.com/show.asp?t=30%20a%C4%9Fustos%20zafer%20bayram%C4%B1
cumhuriyet 29.08.2005
gözucuyla
türkel minibaş
tarla, orman, meralar maden şirketleri için mi?
malum, türkiye yeni gelişen piyasalardan. getiriler hiç de küçümsenmeyecek boyutta! doğrusu, akp de fon akışlarının sürmesi için elinden geleni yapıyor. hem de öyle turgut özal gibi ömrü bir gecelik kararnamelerle değil. kitabına uydurarak!

endüstri bölgeleri yasası, doğal kaynak ve maden rezervlerinin sınırına gelmemiş türkiye’de yatırımcı düşük maliyetle yatırım yapabilsin diye yapılmadı mı? bugün sit alanlarını yatırımcıya açan düzenlemeler, bu yasaya dayanılarak hazırlanmıyor mu?

yabancılara mülk edinmekte kolaylıklar sağlayan yasa bu amaçla çıkarılmadı mı? imf’nin sosyal güvenlik yasası’ndaki ısrarı, emek maliyetlerini düşürmek için değil mi?

imdi, sıra maden yasası’nda! kitabını yazdınız mı, değiştirmesi mümkün olmayan bir yasa bu. çünkü maden arttırılabilir kaynaklardan değil. tencereden kamyona, iğneden füzeye sınai üretimin temel girdisi olduğu için de maden yasası, bir ülkenin gelişmişlik ve bağımsızlığının göstergesi.

cumhurbaşkanı necdet sezer ‘in zamanında yasaya karşı çıkması da zaten bu nedenle değil miydi?

gelin de bunu bizim seçilmişlere anlatın! onlar maden aranan tarlalarda yine ekim yapılacağına, kesilen ormanların aynı yerden biteceğine, sualtına gömülen antik kentlerin 50 sene sonra zarara uğramadan çıkacağına inanıyorlar!!

inanmıyorsanız, madencilik faaliyetleri izin yönetmeliği ‘ne bir bakın. yönetmelik orman, muhafaza ormanı, ağaçlandırma alanlarından su havzaları ve kıyı alanlarına… tarım, mera, sit alanlarından askeri yasak bölgeler ile kültür ve turizm gelişim bölgelerine kadar madencilik faaliyetlerinin nasıl yapılacağını düzenlemekte.

madencilik faaliyeti dediğiniz: madenin aranması, üretilmesi, sevkıyatı, atıkların bertarafı ve de bunlar için gerekli tesislerin yapılması. bunların hangi alanlarda yapılacağı da zaten 3213 sayılı maden kanunu’nun 7. maddesinde yazılı. nasıl yapılacağı ise madencilik faaliyetleri izin yönetmeliği’nde var.

buraya kadar her şey kitabına uygun. ama, yönetmeliğin arama, üretim faaliyetlerini düzenleyen maddeleri tarım, orman, yaban hayatı koruma ve mera alanlarının siyasi otoritenin bir kararıyla maden şirketlerine açılacağını göstermekte. neden mi?

* ”tarım alanlarında arazi sınıflamasına bakılmaksızın maden arama çalışmalarına izin verilir” diyen 34. ve ”maden yayılım sahaları ve rezervlerinin tespitinden sonra üretim için yeterli olabilecek tarım alanlarına izin verilir” diyen 35. maddenin c şıkkı, tarımda yeterlilikten vazgeçtiğimizi göstermekte.

* madencilik için kurulacak tesislerin tarım arazilerinde kurulabileceğini öngören 36. madde de marjinal tarım arazilerinden ”…karşılanamaması halinde diğer tarım arazilerinden karşılanır” denildiğinden, tarım alanlarının maden alanlarına döneceğini düşünmemek mümkün mü?

* alınacak izinlerinin ilgili orman, doğa koruma ve milli parklar genel müdürlüğü’ne başvuru tarihinden itibaren en geç bir ay içinde başvuruyu inceleyip izin verecek olması… (md.19, 26) izinlerin sağlıklı araştırmalarla karar verilemeyeceğini;

* madde 20’de ”…ruhsat sınırları içinde veya dışında altyapı tesisleri için ihtiyaç duyulan orman alanlarında da izin verilir” hükmü, ormanların rant alanı haline geleceğini;

* madde 21’deki, faaliyetin sürdüğü ”orman alanlarında mevcut yolları kullanabilir. bu yolların kullanımı için ayrıca bedel ödenmez” hükmü de firma çıkarlarını maksimize etme görevinin birincil öncelik haline geldiğini akla getirmekte!

* bir de mera alanları var ki, 39-47 arasındaki maddeler, maden şirketlerini kırmamak için ot parasına mera alanlarının değiştirileceğini göstermekte. şaka etmiyorum, ”…maden ruhsat sahibinin ödeyeceği bedel, mera, yaylak ve kışlaklardan elde olunacak 20 yıllık ot geliri esas alınarak” belirleneceği ve bunun dışında da bir bedel ödenmeyeceği 43. maddeyle hükme bağlanmış.

oysa, madencilik faaliyetlerinin izinlerini düzenleyen yönetmeliklerin birincil önceliği: maden şirketlerinin en düşük maliyetle üretim yapması için kolaylıklar sağlamak olmamalı.

* içme suyu kanalının nerden geçeceğinden hangi kıyı şeridinde denize girileceğine; hayvanların nerede otlatılacağına kadar uzanan düzenlemeleriyle günlük yaşamı biçimlendirdiği için: kişinin yaşamını devam ettirme hakkını korumak zorunda!

* madenin üretimin temel girdisi olması nedeniyle yatakların tasarruflu kullanılıp, maden ve bileşikleriyle dışa bağımlılığa yönelik hiçbir hüküm taşımaması gerekli!

* bir ülkenin geleceği yakalamasının allianoi, hasankeyf gibi üstünde yükseldiği uygarlık eserleriyle mümkün olduğunun bilinciyle hazırlanmış olmalı.

emperyalizmin işgal ve talanına karşı verdiğimiz bağımsızlık savaşının 83. yıldönümünde bunları niye yazdığımı ne olur sormayın bana! bugün yolunuzu bergama ovacık, zeytinli köyü, avunduk köyünden, altınoluk tepelerinden, uşak’tan, efem çukuru’ndan geçirin. yoksa, kocatepe’de yakılan bağımsızlık meşalelerinin, giyilen kalpakların bir anma töreninden başkaca bir anlamı olmaz!

Bir Cevap Yazın